تصویر ثابت

تست ریاضی تیز هوشان - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

تست ریاضی تیز هوشان

۱-  ۳ مداد و ۲دفتر ۲۱۰۰تومان خریدیم . اگر قیمت هر مداد نصف قیمت یک دفتر باشد، قیمت یک دفتر چند تومان است؟

الف: ۴۲۰تومان           ب: ۸۴۰تومان              ج: ۳۰۰ تومان          د: ۶۰۰ تومان


٢- کدام یک از مقادیر زیر بیش تر است؟

الف: ۵ میلی متر           ب: 500/0متر         ج۵/۰سانتی متر          د: ۵/۰متر


٣- فاطمه اگر شبی ۲۰ صفحه از کتابش را مطالعه کند ۴۰ از کتاب باقی می ماند ، اگر شبی ۲۵صفحه از همان کتاب را مطالعه کند 10 صفحه باقی می ماند. کتاب او چند صفحه دارد؟

الف:  ۲۳۰                  ب: ۱۴۰                ج: ۱۶۰                        د: ۲۴۰


۴-  اگر محیط مربعی ۳برابر شود، مساحت آن چند برابر می شود؟

الف:۳                         ب: ۹                         ج:۶                            د:۱۲


۵-  اکبر و رضا هر کدام ۲۰۰۰تومان دارند. اکبر  چقدر به رضا بدهد تا رضا ۴برابر اکبر پول داشته باشد؟

الف: ۱۰۰۰ تومان        ب: ۴۰۰۰ تومان          ج۱۲۰۰۰ریال              د: ۸۰۰تومان


۶- علی ۱۲ روز و حسین ۳ روز کم تر از دو سوم علی در یک کارگاه کار کردند و جمعا ۱۰۲۰۰۰تومان گرفتند . اختلاف پول آن ها چقدر است؟

الف: ۴۲۰۰۰تومان      ب: ۳۲۰۰۰ تومان      د: ۷۲۰۰۰ تومان   د: ۴۸۰۰۰تومان


٧-   اگر نصف پول احمد ۴۸۰۰تومان از ثلث پولش بیش تر باشد، تمام پول او چقدر است؟

الف:۹۶۰۰ تومان        ب: ۲۸۸۰۰ تومان      ج۱۴۴۰۰تومان       د: ۲۴۰۰تومان


٨-  مساحت زمینی ۱۲ هکتار است . اگر عرض زمین ۲۰۰ متر باشد ، محیط این زمین چند متر است؟

الف:  ۱۲۰۰                ب: ۱۲۰۰۰۰              ج: ۱۶۰۰               د: ۱۶۰۰۰۰


٩-   علی ساعت ۳۵ :۱۰ شب خوابید و در ساعت۲۵: ۵ از خواب بیدار شد . او چه مدت خواب بوده است؟

الف: ۳۵ :۵  ب  : ۴۰:۱۵            ج:  ۵۰ : ۶          د: ۵۰ : ۷


١٠- چند تا یک هشتم می شودیک؟


الف: ۵تا               ب: ۶تا                      ج: ۷ تا                     د: ۸ تا


١١-  بین اعداد ۱۰۰ تا ۱۳۰ چند عدد وجود دارد که هم بر ۳ و هم  بر۶بخش پذیر باشد؟


الف: ۵ عدد                      ب: ۶ عدد                  ج: ۷ عدد                د۲عدد

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات