تصویر ثابت

مجموعه سئوالات تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی (درس به درس ) - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

مجموعه سئوالات تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی (درس به درس )

 مجموعه سئوالات تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی (درس به درس ) 

در ادامه مطلب 
 
 ۱-۱- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟

۱-۲- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

۱-۳- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟

۱-۴- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.

۱-۵- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.

۱-۶- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.

۱-۷- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.

۱-۸- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.

۱-۹- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.

۱-۱۰- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.

۱-۱۱- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟

۱-۱۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟

۱-۱۳- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟

۱-۱۴- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟

۱-۱۵- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟

۱-۱۶- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟

۱-۱۷- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟

۱-۱۸- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟

۱-۱۹- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟

۱-۲۰- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟

۱-۲۱- بعثت یعنی چه؟

۱-۲۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟

۱-۲۳- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.

۱-۲۴- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

۱-۲۶- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟


۲-۱- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟

۲-۲- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟

۲-۳- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟

۲-۴- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟

۲-۵- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟

۲-۶- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟

۲-۷- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟

۲-۸- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟

۲-۹- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟


۳-۱- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟

۳-۲- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟

۳-۳- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

۳-۴- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.

۳-۵- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.

۳-۶- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟

۳-۷- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟

۳-۸- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟

۳-۹- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟

۳-۱۰- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟

۳-۱۱- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟

۳-۱۲- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟

۳-۱۳- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.

۳-۱۴- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟

۳-۱۴- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟


۴-۱- پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟

۴-۲- بیعت یعنی چه؟

۴-۳- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند؟

۴-۴- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟

۴-۵- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟

۴-۶- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟

۴-۷- خلافت عمر چند سال طول کشید؟

۴-۸- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟

۴-۹- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟


۵-۱- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟

۵-۲- خوارج چه کسانی بودند؟

۵-۳- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟

۵-۴- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟

۵-۵- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟

۵-۶- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟

۵-۷- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟

۵-۸- مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟

۵-۹- معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی(ع)، چه کرد؟

۵-۱۰- نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی(ع) و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟

۵-۱۱- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟

۵-۱۲- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟

۵-۱۳- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟

۵-۱۴- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟


۶-۱- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟

۶-۲- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟

۶-۳- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟

۶-۴- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟

۶-۵- پس از شهادت امام حسن(ع)، معاویه چه کرد؟

۶-۶- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟

۶-۷- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟

۶-۸- پس از شهادت امام حسن(ع)، چه کسی به امامت رسید؟

۶-۹- امام حسین چند سال امامت کرد؟

۶-۱۰- در زمان امامت امام حسین(ع)، چه کسانی حکومت می کردند؟

۶-۱۱- یزید چگونه مردی بود؟

۶-۱۲- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟

۶-۱۳- امام حسین(ع)، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟

۶-۱۴- امام حسین(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟

۶-۱۵- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟


۷-۱- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟

۷-۲- ابومسلم که بود و چه کرد؟

۷-۳- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟

۷-۴- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟

۷-۵- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟

۷-۶- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟


۸-۱- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟

۸-۲- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.

۸-۳- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .

۸-۴- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟

۸-۵- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟


۹-۱- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟

۹-۲- مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟

۹-۳- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟

۹-۴- فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟

۹-۵- مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟

۹-۶- سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی(هجوم) سپاهیان مغول چه کرد؟


۱۰-۱- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟

۱۰-۲- وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟

۱۰-۳- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟

۱۰-۴- مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟

۱۰-۵- چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟

۱۰-۶- در زمان حکومت صفویه(شاه اسماعیل صفوی)، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند.

۱۰-۷- شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟

۱۰-۸- نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟

۱۰-۹- شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟

۱۰-۱۰- آخرین پادشاه صفوی که بود؟


۱۱-۱- پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد.

۱۱-۲- دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟

۱۱-۳- کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟

۱۱-۴- افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟

۱۱-۵- چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟

۱۱-۶- چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟

۱۱-۷- پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟

۱۱-۸- نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟

۱۱-۹- وکیل الرّعایا لقب که بود؟

۱۱-۱۰- کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟


۱۲-۱- مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت.

۱۲-۲- علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید.

۱۲-۳- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟

۱۲-۴- آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟

۱۲-۵- پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟

۱۲-۶- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی(نخست وزیری) برگزید.

۱۲-۷- امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟

۱۲-۸- امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد.


۱۳-۱- مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟

۱۳-۲- چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟

۱۳-۳- پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟

۱۳-۴- پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟

۱۳-۵- در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟

۱۳-۶- در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟

۱۳-۷- پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟

۱۳-۸- چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟

۱۳-۹- پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟

۱۳-۱۰- در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند.


۱۴-۱- رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟

۱۴-۲- محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟

۱۴-۳- ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟

۱۴-۴- سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟

۱۴-۵- سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت.

۱۴-۶- از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید.

۱۴-۷- مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند.

۱۴-۸- یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود.

۱۴-۹- در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد.

۱۴-۱۰- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟

۱۴-۱۱- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال ۱۳۲۰ هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند.

۱۴-۱۲- حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟

۱۴-۱۳- به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند.


۱۵-۱- در پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، در ایران چه اتفاقی افتاد؟

۱۵-۲- رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟

۱۵-۳- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟

۱۵-۴- قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، به رهبری چه کسی روی داد؟

۱۵-۵- با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد.

۱۵-۶- امام خمینی(ره) پس از ترک عراق به ......... رفت.

۱۵-۷- امام خمینی(ره)، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟


  1-۱- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

۱-۲- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟

۱-۳- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

۱-۴- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.

۱-۵- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

۱-۶- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟

۱-۷- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟

۱-۸- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟

۱-۹- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.

۱-۱۰- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.

۱-۱۱- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.

۱-۱۲- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.

۱-۱۳- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است.


۲-۱- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.

۲-۲- .............................. قوانین را تصویب می کند.

۲-۳- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.

۲-۴- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

۲-۵- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.

۲-۶- وظیفه ی دولت چیست؟


۳-۱- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟

۳-۲- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟

۳-۳- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).

۳-۴- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟

۳-۵- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟

۳-۶- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟


۴-۱- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟

۴-۲- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟

۴-۳- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟


۵-۱- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.

۵-۲- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

۵-۳- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.


۶-۱- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.

۶-۲- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟

۶-۳- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟

۶-۴- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.


۷-۱- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟

۷-۲- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟

۷-۳- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟


۸-۱- معنای تعاون چیست؟

۸-۲- در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟

۸-۳- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

۸-۴- کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

۸-۵- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.

۸-۶- معنای انفاق چیست؟

۸-۷- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟

۸-۸- دو نمونه وقف را نام ببرید.


۹-۱- ایثار یعنی چه؟

۹-۲- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟

۹-۳- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟

۹-۴- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟

۹-۵- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.

۹-۶- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل


 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات