تصویر ثابت

سوالات رشته ریاضی فیزیک سوم متوسطه - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
زولا

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

سوالات رشته ریاضی فیزیک سوم متوسطه

ادبیات و زبان فارسی
سوال امتحانی درس زبان فارسی (سمپاد) 

ادبیات فارسی-نوبت دومادبیات فارسی- پایانی نوبت اولادبیات فارسی
زبان فارسی- میانی نوبت دومزبان فارسی-پایانی نوبت اولفیـــــــــــزیــــــک
فیزیک 3 دیماه 92 

فیزیک - پایانی نوبت اولفیزیک - مبحث خازنهافیزیک - نوبت دیماهریــــاضیــــات
آزمون حسابان نوبت اول- مجتمع آموزشی فجر استانبول آزمون هندسه 2نوبت اول - مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا آزمون هندسه2 نوبت اول- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان 
آزمون جبرواحتمال نوبت اول- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون حسابان نوبت اول- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکاراآزمون حسابان نوبت اول- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان 
سوالات حسابانسوالات جبرو احتمالآزمون جبرواحتمال نوبت اول- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا 
آزمون جامع جبر تیزهوشانآزمون هندسه تیزهوشانسوالات جبرو احتمال دی ماه
سوال تستی ریاضی سوم تجربیحسابان دیماه 92 آزمون جامع جبر تیزهوشان
حسابان- پایانی نوبت اولهندسه-دیماه 90ریاضی3 -فنی
جبرواحتمال- دیماه 90مسائل ریاضی دوره متوسطه (ریاضی - هندسه - حسابان - جبر و احتمال) با پاسخ

تعلیـــــمات دینی و عربی
آزمون عربی استعدادهای درخشان سال 92 (جدید)

دین و زندگی -پایانی نوبت اولپیک یادآور سوم انسانی پاسخ به سوالات دین و زندگی شیــــمــــــــی
سوالات فرادانشی شیمی-13 سوالات فرادانشی شیمی-14 آزمون بخش دوم 
سوالات فرادانشی10- جدول عامل های شیمیایی به ترتیب حق تقدم درنام گذاری آیوپاک سوالات فرادانشی شیمی-11 سوالات فرادانشی شیمی-12 
سوالات فرادانشی شیمی-7 سوالات فرادانشی شیمی-8 سوالات فرادانشی شیمی-9 
سوالات فرادانشی شیمی-4 سوالات فرادانشی شیمی-5 سوالات فرادانشی شیمی-6 
جواب پرسش شیمی بازسازی شده-پاییز 92 سوالات فرادانشی شیمی-1سوالات فرادانشی شیمی-3 
شیمی 3دیماه 92 شیمی3 دی 90 شیمی 3 بخش 2و3 
سوالات شیمی3 بخش اولتمرین برای نوع واکنش ها همراه پاسخسوالات تستی و تشریحی بخش اول
آزمون بخش اول دبیرستان نمونه آیت ا... آملیآزمون بخش اول مرکز شهید بهشتی آملشیمی - پایانی نوبت اولتاریـــــــخ
تاریختاریخ سوم- رشته ریاضیتاریخ سوم - فنی
تاریخ معاصرتاریخ-خرداد 92زبـــــان انگلیــســـی
درس دوم بر گرفته از 25 دوره امتحان نهاییسوالات بیش از 25 دوره امتحان نهایی زبان انگلیسی درس اولزبان انگلیسی 3-دیماه 92 
زبان انگلیسی-پایانی نوبت اولزبان انگلیسی- درس اولزبان انگلیسی- درس دوم
زبان انگلیسی- درس سومزبان انگلیسی- درس چهارمزبان انگلیسی- درس پنجم
زبان انگلیسی- درس ششمزبان تخصصی - فنی
کامپــــیوتـــر
مبانی علم رایانه دی ماه 92 

برنامه سازی- فنیبسته های نرم افزاری -فنیسخت افزار کامپیوتر- فنی
نرم افزارهای چندرسانه ای- فنیمبانی علم رایانهمبانی علم رایانه-خرداد 92
بسته های نرم افزاری 3-خرداد 92سوالات امتحانات نهایی سال سومسوالات امتحانی هماهنگ زبان انگلیسی سوم دبیرستان دیماه 91 -نوبت صبح
سوالات امتحانی هماهنگ زبان انگلیسی سوم دبیرستان دیماه 91 -نوبت عصردرس فیزیک 3 و آزمایشگاه
درس هندسه 2درس حساباندرس جبرواحتمال
درس ادبیات فارسی 3 (ریاضی-تجربی)درس دین و زندگی (کلیه رشته های نظری)
درس زبان انگلیسی(کلیه رشته های نظری)
درس شیمی 3 و آزمایشگاه ( ریاضی-تجربی) درس زبان فارسی(ریاضی-تجربی) درس عربی 3 (ریاضی-تجربی) 
زبان آلمانی -دی 86زبان آلمانی-خرداد 87زبان آلمانی -شهریور 87
زبان آلمانی -دی87زبان آلمانی 3-شهریور91زبان فرانسه3-شهریور 91


منبع : مدرسه نیوز

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات