تصویر ثابت

نمونه سوالات پنجم ابتدایی - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات پنجم ابتدایی

سوالات امتحانات هماهنگ سال پنجم
ریاضی-نوبت صبحریاضی-خردادماهسوالات امتحانات مدارس سال پنجم


پیک ها و آدینه ها
آدینه شماره 20 با پاسخآدینه شماره 21 با پاسخآدینه شماره 22 با پاسخ
آدینه شماره 17 با پاسخآدینه شماره 18 با پاسخآدینه شماره 19 با پاسخ 
آدینه شماره 13 با پاسخآدینه شماره 14 با پاسخآدینه شماره 16 با پاسخ 
پیک آدینه شماره 19 سال 91پیک آدینه شماره 21 سال 91پیک آدینه شماره 22 سال 91
پیک آدینه شماره 16 سال 91پیک آدینه شماره 17 سال 91پیک آدینه شماره 18 سال 91
پیک آدینه شماره 11 سال 91پیک آدینه شماره 13 سال 91پیک آدینه شماره 15 سال 91
پیک آدینه شماره 13

پیک آدینه شماره 5پیک آدینه شماره 6پیک آدینه شماره 7
پیک آدینه شماره 2پیک آدینه شماره 3پیک آدینه شماره 4
پیک نوروزی پیک آدینه آذر91پیک آدینه شماره 16 بهمن 92
پیک آدینه ش 17پیک آدینه ش 18 دبستان پاشایی بندر انزلیپیک-اردیبهشت ماه (جدید)
آدینه شماره 17 ریاضیآزمون درخانهتکلیف آدینه بهمن 92 
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستیتکلیف آدینه معرفت هستیپیک آدینه ریاضی ش 14
پیک آدینه شماره 12کاردرخانه تاریخ درس 1 تا 8پیک شماره 15 ریاضی-هفته اول بهمن 92
آزمون در خانه (27 آبان)آدینه شماره 11 -آذرماه سنجش ماهانه آبانماه با پاسخ

دامه سوالات در ادامه مطلب  

ریــــــاضیات
آزمون ریاضی اردیبهشت 93 (جدید)

تمرین ریاضی-مساحت اشکالتمرین ریاضی-مبحث اندازه گیریآزمون ریاضی با پاسخ
سوالات بخش ششم-تیزهوشانآزمون ریاضیآزمون ریاضی دی ماه 1392
سوالات بخش سوم-تیزهوشانسوالات بخش چهارم-تیزهوشانسوالات بخش پنجم-تیزهوشان
کار در کلاس ریاضی کاربرد اعداد مرکبسوالات بخش اول-تیزهوشان سوالات بخش دوم-تیزهوشان
آزمون ریاضی ص 1 تا ص 57 کتابآزمون ریاضیآزمون ریاضی ص 1 تا 61
آزمون ریاضی-نوبت دومآزمون ریاضیسوالات تستی مخصوص تعطیلات نوروز
المپیاد 92آزمون ریاضیآزمون ریاضی 
نمونه سوال تیزهوشان- مبحث عدد نویسینمونه سوال دی ماه آزمون اعداد اعشاری
آزمون تیزهوشان (کلیه دروس)آزمون مباحث جمع و تفریق عددهای مخلوط- مفهوم هکتار- نسبت و تناسبنمونه سوال تیزهوشان-مبحث کسر
پیک شماره 11 دیماه 92 
پیک آدینه شماره 12 دیماه 92 
آزمون از صفحه 45 تا72
آدینه شماره 10 
آدینه شماره 13 
آزمون از نسبت تا درصد 
تکلیف ترمیمی تا آخر صفحه ی 10 
پیک شماره 10 دیماه 
جمع وتفریق اعداد اعشاری- آخر دی ماه 
آزمون مبحث نسبت 
آزمون عدد مرکب 
آزمون ریاضی
آدینه شماره 7پیک آدینه شماره 8 
پیک آدینه شماره 9 
آدینه شماره 4آدینه شماره 5آدینه شماره 6
کار در کلاس - نسبت و تناسبآدینه شماره 2آدینه شماره 3
اعداد مرکب-کار در کلاسآدینه شماره 8کار در کلاس 8و9
فعالیت پایان هفته سوالات امتحانی 
آدینه 20 آذرماه 92
کار در کلاس شماره 2 و 3آزمون ریاضی آذر 
آزمون ریاضی پایان آبان 92 
فعالیت پایان هفته (آدینه)سوالات ریاضیریاضی-مبحث بخش پذیری
ریاضی-نوبت اول(1)ریاضی-نوبت اول(2)ریاضی
ریاضی(1)ریاضی(2)ریاضی(3)
علــــــــوم تجربــــی
امتحان نوبت اول آزمون ارزشیابی اردیبهشت 93 
آزمون جانداران ساده آزمون علوم نوبت اول آزمون دیماه 92 
آزمون علومآزمون مدادکاغذی علومسوال تستی مخصوص تعطیلات نوروز
آزمون مبحث نور و رنگسوالات تستیآزمون علوم آبانماه 
آزمون علوم 3 آزمون آذرماه 92آزمون بخش تاریخچه زمین 
نمونه سوالات آزمون تا آخر دی ماهآزمون تا آخر دی ماه نمونه ی دوم
آزمون علوم آبان 
آزمون درخانهآزمون مرحله ای علوم -اردیبهشت ۹۲
تـــاریــخ و مدنی
آزمون ارزشیابی اردیبهشت 93 آزمون ارزشیابی جغرافی اردیبهشت 93  (جدید)
سوال تستی جغرافیاآزمون جغرافی دیماه 92 آزمون تاریخ و مدنی دیماه 92
سوالات درس به درس جغرافیسوالات درس به درس تاریخآزمون تاریخ و مدنی نوبت اول
سوالات تستی اجتماعی مخصوص تعطیلات نوروزامتحان جغرافی اسفند92سوالات درس به درس مدنی 
آزمون تاریخ و مدنی-اسفندماهآزمون عملکردی جغرافی(صنایع مادر)آزمون جغرافی
آزمون جغرافی-آذرماهآزمون تاریخ و مدنیآزمون تاریخ و مدنی-نوبت دوم
آزمون جغرافی شماره ی 9 (نقشه ترکیه)آزمون جغرافی-نوبت اول آزمون جغرافی
آزمون جغرافی درس های 5و6آزمون مدنی درس های 3و4کاردرخانه تاریخ درس 1 تا 8
آزمون جفرافی جغرافی نوبت اول-دیماه 92 آزمون تاریخ درس های 5و6
آزمون جغرافی 
آزمون تاریخ شماره 3آزمون مدنی شماره 2 
نمونه سوالات تاریخآزمون جغرافی شماره 3 
تاریخ و مدنی آذر92 
نمونه سوالات مدنی 
آزمون تاریخ و مدنی آبانآزمون جغرافی آبان
هدیــه های آسمانی
آزمون هدیه های آسمانآزمون هدیه های آسمانسوالات تستی مخصوص تعطیلات نوروز
نمونه سوال 
سی سئوال تستی برای داوطلبان مدارس راهنمایی نمونه آزمون هدیه های آسمان

فارسی

آزمون عملکرد دیماه92سوالات تستی مخصوص تعطیلات نوروزآزمون ارزشیابی بنویسیم اردیبهشت 93 
آزمون عملکردی املا دی ماه 92 
آزمون مدادکاغذی بنویسیم آزمون مدادکاغذی بنویسیم
آزمون عملکردی املا-دیماه 92 املای کامل کردنی درس 11 تا 14 
آزمون بخوانیم درس 5تا 14 -دیماه 92 
سوالات بنویسیم(فروردین ماه)آزمون دروس 7تا 9 بنویسیم
آزمون املای فارسی 

سوالات بخوانیم و بنویسیم-1سوالات بخوانیم و بنویسیم-2نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم 
نگارش فارسیفارسی(1)فارسی(2)
فارسی(3)فارسی(4)انشاء(1)
انشاء(2)انشاء(3)

منبع : مدرسه نیوز
نظرات (1)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ساعت 16:04
امتیاز: 0 1
پاسخ:
?
X بستن تبلیغات