تصویر ثابت

نمونه سوالات اول ابتدایی - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات اول ابتدایی


ریاضیــات
ارزشیابی فروردین 93 

آزمون ریاضی بحث شناخت اعداد آزمون ریاضی بحث جمع سه عدد آزمون کتبی عملکردی 92 
ارزشیابی-فروردین 93  آزمون دیماه 92 آزمون اردیبهشت ماه
آزمون ریاضی ارزشیابی ریاضی فروردین و اردیبهشت آزمون تا صفحه 84 
آزمون علمی 92-93- طراح دشتی 
آزمون ریاضی
آزمون جمع و تفریق 
آزمون جدول شگفت انگیز آزمون نوبت دوم آزمون مبحث جمع سه عدد 
آزمون تفریق و جمع عملکردی آزمون عملکردی آزمون مبحث جمع 
آزمون تا پایان تم 17  آزمون سودوکو و قرینه یابی آزمون عملکردی بخش تفریق
پیک شماره 15 -دهکده ی ریاضی پیک شماره 16 -دهکده ی ریاضی کاربرگ تمرینی ریاضی 
تشخیص اعدادپیک آدینه هفته اول دی 92آزمون ریاضی
پیک اول 92 
پیک آموزشی 12
پیک آدینه ش 12 دیماه 92
آدینه 20 آذرماه 92تکلیف آدینه 
آزمون عملکردی-آذر 92 
آدینه شماره 7ارزشیابی ریاضی آبانپیک آدینه-اسفندماه
آدینه شماره 4آدینه شماره 5آدینه شماره 6
آدینه شماره 1آدینه شماره 2آدینه شماره 3
کار در خانه آذرماه 92 (3)کار در خانه آذرماه 92 (4)کار در خانه 
کار در خانه (2) کار در خانه آذرماه 92 (1)کار در خانه آذرماه 92 (2)
آزمون عملکردی -الگویابیپیک آدینه هفته اول آذرکار در خانه
ریاضیجدول کار در خانه برای حل کردن دانش آموزانپیک آدینه-آبان 92 
ریاضی-تکلیف امتدادیریاضی-اسفندماه91ریاضی اردیبهشت ماه
ریاضی(آبانماه)ریاضی-طرح درسارزشیابی ریاضی فروردین و اردیبهشت


ادامه سوالات در ادامه مطلب
  

فـــارسی
آزمون مدادکاغذی بنویسیم آزمون کتبی عملکرد آبان ماه 92 ارزشیابی فروردین 93 
آزمون بنویسیم دیماه 92 آزمون املا دیماه 92 آزمون فارسی بحث ترکیب نشانه ها
ارزشیابی بنویسیم فروردین و اردیبهشتسوالات فارسی- اردیبهشت 93  آزمون املای فارسی-فروردین 93  
تند خوانی فارسی تا درس 18 آزمون خود سنجی تا پایان نشانه ها پیک نشانه ش 35 -ث
آزمون فارسی کاربرگ نشانه ح تند خوانی فارسی تا درس صدای موج 
پیک نشانه ش 34-عـ ـعـ ـع عکاربرگ نشانه چ آزمون عملکرد بنویسیم 
پیک نشانه ش 31 -تشدیدپیک نشانه ش 32 -صـ ص پیک نشانه 33 -ذ
پیک نشانه ش 28 - حرف چـ چ پیک نشانه ش 29 -حرف ژپیک نشانه ش 30 - خوا
پیک نشانه ش 25 -حرف جـ ج پیک نشانه ش 26 -حرف اُ استثناپیک نشانه ش 27 -حرف هـ ـهـ ـه ه
کاربرگ نشانه تشدیدکاربرگ نشانه پکاربرگ نشانه اُ استثنا
کاربرگ حرف ص کاربرگ حرف خ کاربرگ حرف ج
کاربرگ نشانه گ کاربرگ حرف ق کاربرگ حرف ف 
آزمون فارسی (کلمه پیداکن، جمله بساز) کاربرگ نشانه خوا کاربرگ حرف ل
آزمون تا نشانه ی کـ ک آزمون درک مطلب و جمله سازی آزمون دیکته و جمله سازی تا نشانه فـ ف 
آزمون عملکردی نشانه ی ایـ یـ ی ای  آزمون تا نشانه ی جـ ج  آزمون تا نشانه ی خوا  
پیک نشانه ها ش 1- حرف آ  پیک نشانه ها ش 24- حرف لـ ل کاربرگ تمرینی فارسی 
کاربرگ فارسی-تشدید تدریس نشانه ژ پیک نشانه ش 23 حرف ق 
کاربرگ نشانه ج کاربرگ نشانه خوا کاربرگ های فارسی 
کاربرگ نشانه ص کاربرگ نشانه ع کاربرگ نشانه ژ 
پیک نشانه ها-حرف ی (یوزپلنگ)پیک نشانه ها-حرف وکاربرگ نشانه ث 
پیک نشانه ها-حرف دپیک نشانه ها-حرف م پیک نشانه ها-حرف گ 
پیک نشانه ها-حرف خـ خپیک نشانه ها-حرف پ پیک نشانه ها-حرف ف 
تمرین خوشنویسیپیک نشانه ها-حرف اَ َ پیک نشانه ها-حرف آ ا 
املای تصویری-آذر 92پیک نشانه های فارسی( اُ ُ)پیک نشانه های فارسی(ک)
تمرین صداکشی ای ی
پیک نشانه های فارسی(ش) 
آزمون فارسی-آذر 92 
ارزشیابی فارسی آبانارزشیابی شناخت حروف و رنگ آمیزیپیک نشانه های فارسی( اِ )
پیک نشانه های فارسی(ت) پیک نشانه های فارسی(ر) پیک آدینه فارسی هفته سوم آذر 
پیک نشانه های فارسی(ن) پیک نشانه های فارسی(س) پیک نشانه های فارسی(ز) 
شهرک الفبا تصویریپیک نشانه های فارسی(ی)پیک نشانه های فارسی(و) 
آزمون صدای هـ و چآزمون صدای ق و لجدول کار در خانه برای حل کردن دانش آموزان
آزمون بنویسیم-مرتب کردن جملات درهم ریخته (اردیبهشت ماه)ارزشیابی ماهانه بنویسیم فروردین و اردیبهشتزبان آموزی-تکلیف امتدادی
بخوانیم -سمیناری

علوم تجربی
سوال علوم بخش گیاهان آزمون بخش خاک و هوا  آزمون کتبی عملکردی 92 
ارزشیابی درس علوم - آبان ماهآزمون علوم بخش جانوران 
آزمون بخش آب  
آدینه و پیک های آموزشی
تکلیف شماره ی 20 سال 92 (جدید)تکلیف شماره ی 25 سال 93 (جدید)
آزمون علمی (جدید)تکلیف شماره ی 17 سال 92  (جدید)تکلیف شماره ی 18 سال 92 (جدید)
پیک آدینه هفته چهارم فروردین پیک آموزشی شماره 26 پیک آموزشی شماره 27 
تمرین هفته اسفندماه نمونه 2 تکالیف نوروزی پیک آدینه هفته سوم فروردین 
پیک آدینه هفته سوم اسفند پیک کلاس اول تمرین هفته اسفندماه نمونه  1 
سیب زرد شماره 21تکلیف آدینه پیک بهارانه 93 
پیک اولی ها شماره 4 پیک آموزش 22 -بهمن 92 سیب زرد شماره 20 
پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی پیک آدینه هفته پنجم دی پیک آدینه هفته دوم بهمن 
سیب زرد ش 17 سال 92-93 سیب زرد ش 18 سال 92-93 تکلیف آدینه معرفت هستی 
سیب زرد ش 14 سال 92-93سیب زرد ش 15 سال 92- 93سیب زرد ش 16 سال 92-93
سیب زرد ش 8 سال 92-93سیب زرد ش 9 سال 92-93  سیب زرد ش 12 سال 92-93 
سیب زرد ش 5 سال 92-93سیب زرد ش 6 سال 92-93سیب زرد ش 7 سال 92-93
سیب زرد ش 2 سال 92-93سیب زرد ش 3 سال 92-93سیب زرد ش 4 سال 92-93 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات