تصویر ثابت

نمونه سوالات دوم ابتدایی - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
زولا

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دوم ابتدایی

ریــــــاضیات
نمونه سوال ریاضی (جدید)آزمون ریاضی-فروردین 93 (جدید)
آزمون ریاضی آذر 92  آزمون دیماه 92 (جدید)آزمون آذرماه92 (جدید)
ریاضی 16 فروردین93   تمرین جمع و تفریق آزمون ریاضی
آموزش و تمرین جمع و تفریق عددهای سه رقمی نمونه سوالات تیز هوشان نمونه سوال(ساعت-خط)
آزمون اسفندماه آزمون ریاضی آزمون ریاضی اسفندماه 
نمونه سوال فصل 3و4 آزمون بهمن ماه آزمون اسفند ماه 92  
آزمون نوبت دومارزشیابی ریاضینمونه سوال چهارفصل 
کار در خانه ریاضی شماره 9 کار در خانه ریاضی شماره 10نمونه سوالات تیزهوشان 
نمونه آزمون تیزهوشان (توان برتر) آزمون پایان فصل 5  تکلیف پایان هفته 
آزمون عملکردی فصل دوم نمونه سوال بهمن ماه 91 سوال ها ی تستی از همه دروس(شماره 3) 
آزمون دی ماه 92 آزمون پایانی فصل ۴ رو هم (توان برتر)تمرین پول وساعت (نیمه ی اول دی ماه 92)
المپیادعلمی-دیماه 91 سوال تستی کلیه دروس تمرین وآزمون فصل 4  
ریاضی آبانماه 92سوال 12 دیماه 92 آزمون ریاضی آذر92 
آزمون عدد نویسیپیک آدینه شماره 12 دیماه 92ارزشیابی ریاضی
تمرین ساعتآزمون فصل سومآدینه شماره 11
المپیاد علمی -1 دیماه 92پیک شماره 13آزمون فصل سوم
ریاضی 
ریاضی 15 آذر92 
ریاضی 4 دیماه92 
آدینه شماره 7 
آدینه 20 آذرماه 92 
تکلیف آدینه 
آدینه شماره 4 
آدینه شماره 5 
آدینه شماره 6
آدینه شماره 1 
آدینه شماره 2 
آدینه شماره3
آدینه هفته سوم مهر 
تمرین خام ریاضی 
آدینه 
سئوالات ریاضیتمرین ساعت و جمع اعداد دو رقمی وکاربردآن درحلّ مسالهتکلیف آدینه-آبان 92
ریاضی منطقه 12 تهران سال 91ارزیابی ریاضیریاضی-اندازه گیری
ارزیابی میان نوبت اول ریاضیریاضیریاضی-آبانماه 91
ریاضیریاضیریاضی-آبانماه 91
آزمون عملکردی ریاضیریاضی-دیماهریاضی
ریاضیریاضیریاضی
ریاضیریاضیریاضی
ریاضیریاضیریاضی-آذرماه 91
ریاضی-بهمن ماه 91ریاضی-دیماه 91ریاضی
ریاضیریاضی
علــــــــوم تجربــــی
سوالات درس 11و14  

فعالیت تکمیلی فصل 6  نمونه سوال فصل 11 -فروردین 93 نمونه سوال فصل 12 -فروردین  93 
علوم-گردش زمینعلوم-موضوع گردش زمینکاربرگ تمرینی با موضوع حفط محیط زیست 


دامه سوالات در ادامه مطلب 

فارسی
آزمون بنویسیم فارسی (جدید)

آزمون املا دیماه 92 (جدید)آزمون بنویسیم مرور درس های 9تا12  (جدید)آزمون بنویسیم (جدید)
ارزشیابی املا آبان 92  آزمون بنویسیم درس 8و9و10  آزمون دیماه 92 (جدید)
ارزشیابی فارسی آزمون فارسی اسفندماه امتحان ماهانه فارسی-مهر92 
ارزشیابی فارسی (مهارت های نوشتاری) 
آزمون املا آذر 92 
ارزشیابی جمله نویسی دی ماه 92 
املای کامل کردنی 
 
املای کامل کردنی درس هفتم دوستان ما 
ارزشیابی-املای کامل کردنی
تمرین درس اول (واژه سازی)آزمون عملکردی جمله سازیآزمون عملکردی کلمات هم معنی-آذر 92 
ارزیابی نوبت اول جمله سازیجمله نویسیجمله نویسی
جمله سازیاملافارسی
فارسیارزیابی میان نوبت اول فارسیفارسی
فارسیفارسیفارسیهدیه های آسمان
نمونه سوال 

آدینه و پیک های آموزشی
پیک آدینه بهمن ماه (جدید)ارزشیابی فصل اول و چهارم -اردیبهشت 93 (جدید)
پیک آموزشی-فروردین  93 پیک آموزشی شماره 20  پیک آموزشی شماره 27 
پیک نوروزی پیک دوم پیک نوروزی 
پیک سیب قرمز ش 20 پیک سیب قرمز ش 21 تکلیف آدینه 
آدینه شماره 3 پیک آموزشی شماره  4 کاردرخانه 
تکلیف آدینه معرفت هستی پیک دومی ها شماره 4 ماهنامه برای اول اسفندماه  
پیک سیب قرمز ش 17 پیک سیب قرمز ش 18 پیک آدینه شماره 16 معرفت هستی 
پیک سیب قرمز شماره 16 پیک آدینه شماره 13-18دیماه 92 پیک آدینه شماره 14-25 دیماه 92
پیک سیب قرمز شماره 12پیک سیب قرمز شماره 14 پیک سیب قرمز شماره 15 
پیک سیب قرمز شماره 7پیک سیب قرمز شماره 8 پیک سیب قرمز شماره 9 
پیک سیب قرمز شماره 4پیک سیب قرمز شماره 5پیک سیب قرمز شماره 6 
 پیک سیب قرمز شماره 1پیک سیب قرمز شماره 2پیک سیب قرمز شماره 3

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات