تصویر ثابت

نمونه سوالات سوم راهنمایی (متوسطه اول) - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
زولا

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات سوم راهنمایی (متوسطه اول)

سوالات امتحانات نهایی سال سوم
ریاضی خرداد 92-استان تهرانریاضی خرداد 92- استان گیلانریاضی خرداد 92-استان اصفهان
ریاضی خرداد 92-استان خراسان رضوی(صبح)ریاضی خرداد 92-استان خراسان رضوی(ظهر)ریاضی-هماهنگ استانها-خرداد 91

تاریخ-خرداد 92ریاضی-خرداد 92زبان انگلیسی-خرداد 92
عربی-خرداد 92تعلیمات دینی-خرداد 92آمادگی دفاعی-خرداد 92
املا-خرداد 92انشا-خرداد 92قرآن-خرداد 92
حرفه و فن-خرداد 92جغرافیا-خرداد 92تعلیمات اجتماعی-خرداد 92
علوم تجربی-خرداد 92 استان خراسان رضویعلوم تجربی-خرداد 92 استان اصفهانعلوم تجربی-شهریور 92 استان اصفهاندامه سوالات در ادامه مطلب   
سوالات امتحانات مدارس سال سوم

زبــــان انگلیــــسی
آزمون زبان انگلیسی نوبت اول-2

آزمون استان اردبیل- شهریور 92 آزمون استان اردبیل- نوبت اول 92 آزمون زبان انگلیسی نوبت اول 
زبان انگلیسی مرداد 92 زبان انگلیسی شهریور 92 آزمون خرداد 92 
زبان انگلیسی دی 89 زبان انگلیسی دی 89- مدرسه نوائی زبان انگلیسی دی 89- مدرسه پرورش
زبان انگلیسی دی ماه 88 زبان انگلیسی دی ماه  88 زبان انگلیسی دی ماه 88 
زبان انگلیسی دی 86- سنندج زبان انگلیسی دی 86- شهید سهرابی زبان انگلیسی دی 88- سنندج 
زبان انگلیسی دی  83- سنندج زبان انگلیسی دی 84- سنندج زبان انگلیسی دی  85- سنندج 
زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی 82- سنندج 
زبان انگلیسی دی ماه  زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه 
زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه زبان انگلیسی دی ماه
زبان انگلیسی درس 7و8 زبان انگلیسی درس 9و10 سؤال زبان انگلیسی نوبت اول  
زبان انگلیسی درس 4 زبان انگلیسی درس 5 زبان انگلیسی درس 5و6 
زبان انگلیسی درس 4 زبان انگلیسی درس 3و4 زبان انگلیسی درس 3و4 
زبان انگلیسی درس 3 زبان انگلیسی درس 3 آزمون گرامری تا درس 4 
زبان انگلیسی درس 1و2 زبان انگلیسی درس 1تا3 زبان انگلیسی درس 3 
زبان انگلیسی درس 1  زبان انگلیسی درس 2 زبان انگلیسی درس 2 
زبان انگلیسی خرداد 89- یزد زبان انگلیسی خرداد 89 - مدرسه نوائی آزمون درس یک، بخش ساختارهای دستوری 
زبان انگلیسی شهریور 88- مدرسه نوائی زبان انگلیسی خرداد 88- سنندج زبان انگلیسی شهریور 89- سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 86- سنندج زبان انگلیسی شهریور 86- سنندج زبان انگلیسی مهر 86- سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 85- سنندج زبان انگلیسی شهریور 85- سنندج زبان انگلیسی خرداد 86- سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 84- سنندج زبان انگلیسی مهر 84- سنندجزبان انگلیسی شهریور 84- سنندج 
زبان انگلیسی خرداد 83- سنندج زبان انگلیسی خرداد 84- سنندج زبان انگلیسی خرداد 85-سنندج 
زبان انگلیسی مرداد 83- سنندج زبان انگلیسی مهر 83- سنندج زبان انگلیسی شهریور 83- سنندج 
زبان انگلیسی شهریور 82- سنندج امتحان تستی زبان انگلیسیآزمون زبان انگلیسی 
زبان انگلیسی مرداد 82- سنندج زبان انگلیسی مهر 82- سنندج زبان انگلیسی خرداد 82- سنندج 
نمونه سوال نوبت دوم سوالات درس های 1تا4 نمونه سوال
املاء زبان خارجی3 -21دیماه 92 نمونه سوال دیماه 92 نمونه سوال نوبت اول 
زبان انگلیسیزبان انگلیسیزبان انگلیسی
زبان انگلیسیزبان انگلیسی
تعلـــــیمات اجتماعی
آزمون نوبت اول 91 (جدید)

آزمون خرداد 92 سوالات هفت درس اول آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)
سوال تعلیمات اجتماعی 
جواب تعلیمات اجتماعی 
آزمون دیماه 92 
اجتماعیاجتماعینمونه سوالات اجتماعی ریــــــاضیات
پاسخ تشریحی آزمون ریاضی و رسم تهران- خرداد 91 (جدید)

آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)آزمون ریاضی و رسم خارج از کشور-خرداد 90(جدید)آزمون ریاضیات تهران-شهریور 90 (جدید)
آزمون ریاضیات تهران-شهریور 91 آزمون شهریور 92 آزمون دیماه 92 
آزمون مبحث تناسب واعداد اول ومرکب آزمون ریاضیات تهران- خرداد 91  آزمون ریاضیات تهران- مرداد 91 
آزمون ریاضی و رسم استان لرستان-خرداد 92  آزمون ریاضی و رسم استان گلستان-خرداد 92  آزمون ریاضی
آزمون ریاضی آزمون استان آذربایجان شرقی-خرداد 92 آزمون ریاضی و رسم استان کردستان-خرداد 92 
آزمون پایانی خرداد 92-استان لرستانآزمون خرداد 92 آزمون تستی 
آزمون پایانی خرداد 92-استان کرمان آزمون پایانی خرداد 92-استان گلستانآزمون پایانی خرداد 92-استان مازندران 
آزمون پایانی خرداد 92-استان خراسان جنوبی آزمون پایانی خرداد 92-استان خراسان رضوی آزمون پایانی خرداد 92-استان خوزستان 
آزمون پایانی خرداد 92-استان آذربایجان شرقی آزمون پایانی خرداد 92-استان آذربایجان غربی آزمون پایانی خرداد 92-استان تهران 
سوالات تستی معادله خط آزمون پایانی خرداد 92-استان اصفهانآزمون پایانی خرداد 92-استان البرز
آزمون مبحث دوران آزمون گروهی 92-93 مبحث تشابه آزمون مستمر 92-93 مبحث تالس 
آزمون مستمر معادله خط  آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان نمونه سوال تا ص 37  
 آزمون مستمر درس آمار پاسخ تشریحی آزمون مستمر درس آمار آزمون مستمر دستگاه معادلات خطی 
نکات ش4 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) نکات ش5 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) نکات ش6 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) 
نکات ش1 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...) نکات ش2 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...)نکات ش3 (ورود به مدارس نمونه،تیزهوشان و...)
پاسخ ریاضیآزمون تشخیصی-طراح جلال علومی آزمون ریاضی-طراح جلال علومی  
 پاسخ سوال امتحانی پیشرفت تحصیلی سوم راهنماییریاضیات3 -17دیماه 92سوال ریاضی
نمونه آزمون شماره 9 دیماه 92نمونه آزمون شماره 10 دیماه 92نمونه سوال امتحانی پیشرفت تحصیلی
نمونه آزمون شماره 6 دیماه 92نمونه آزمون شماره 7 دیماه 92 نمونه آزمون شماره 8 دیماه 92 
نمونه آزمون شماره 3 دیماه 92نمونه آزمون شماره 4 دیماه 92نمونه آزمون شماره 5 دیماه 92
ارزشیابی ورودی ریاضینمونه آزمون شماره 1 دیماه 92نمونه آزمون شماره 2 دیماه 92
تا پایان اعداد صحیحسوالات تمام فصول آزمون ریاضی
نکات طلایی و سوال فصل دهم- قضیه تالس و تشابهنکات طلایی و سوال فصل یازده-حجمنمونه سوال تنکابن
نکات طلایی و سوال فصل هفتم- دایره و رابطه ی فیثاغورسنکات طلایی و سوال فصل هشتم - دوراننکات طلایی و سوال فصل نهم-معادلات خط
نکات طلایی و سوال فصل چهارم-مجموعه ی اعدادنکات طلایی و سوال فصل پنجم-مختصاتنکات طلایی و سوال فصل ششم-عبارت های جبری و معادله
نکات طلایی و سوال فصل اول-اعداد طبیعی و تناسب معکوسنکات طلایی و سوال فصل دوم- تواننکات طلایی و سوال فصل سوم-جذر
پرسش مستمر جذرپرسش مستمر-مبحث جذرآزمون ماهانه - سال تحصیلی 92-93
آزمون مستمر- اعداد اول سطحآزمون مستمر- تناسب سطحآزمون مستمر- تناسب و اعداد اول
ریاضیریاضیریاضی
تــــــاریخ
آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)آزمون نوبت اول 91 (جدید)
تاریخ نوبت اول تاریخ دیماه 92 آزمون خرداد 92 
سوالات تاریخ نوبت خردادماهنمونه سوالات تاریخ 
نمونه سوالات جغرافی و تاریخ 
تاریختاریخدیماه 91
جغــــــرافیا
خرداد 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ (جدید)آزمون نوبت اول 91 (جدید)
جغرافی نوبت اول جغرافی دیماه 91 دیماه 92 
نمونه سوالات جغرافیاسوال جغرافی جواب جغرافی
جغرافیاجغرافیجغرافی
جغرافیاجغرافیاتعلیمــــــات دینی
آزمون پیام آسمانی خرداد 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)
پیام آسمانی نوبت اول دینی دیماه 91 آزمون دیماه 92 
پیام آسمان درس اول تا سومپیام آسمان - درس 1-3تعلیمات دینی
عــــــــربی
عربی دیماه 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ(جدید)
نمونه سوال درس چهارمنمونه سوال درس پنجمعربی-17دیماه 92 
نمونه سوال درس اولنمونه سوال درس دومنمونه سوال درس سوم
عربیآزمون عربیعربی
علــــــــوم تجربــــی
علوم خرداد 92 آزمون تستی بخش زمین شناسی با پاسخ  آزمون خرداد 91 با پاسخ (جدید)
سوالات بخش چهارم علوم دیماه 92 علوم دیماه 91 
سوالات بخش اول سوالات بخش دوم سوالات بخش سوم 
سوالات فصل 13سوالات فصل 14 نمونه سوال تیزهوشان(ورودی دبیرستان های سمپاد و نمونه..) 
سوالات فصل 10سوالات فصل 11 سوالات فصل 12 
سوالات فصل 7 سوالات فصل 8سوالات فصل 9 
سوالات فصل 4 سوالات فصل 5 سوالات فصل 6 
سوالات فصل 1 سوالات فصل 2 سوالات فصل 3 
سوال علوم تجربی 3 
جواب آزمون علوم تجربی 3 
علوم تجربی 3 -7دیماه 92 
فصل1و2امتحان هفتگی علومعلوم تجربی
ادبیات و زبان فارسی
آزمون املا خرداد 91 با پاسخ (جدید)آزمون انشا خرداد 91 (جدید)
آزمون املا دیماه 92 آزمون انشا و نگارش خرداد 92 آزمون املا خرداد 92 
املای فارسی دیماه 91 نگارش و انشای فارسی دیماه 91 نگارش و انشا دیماه 91 
آزمون املا نوبت اول 
املاء فارسی3
املا نوبت اول 
ادبیات فارسیانشا و آیین نگارشفارسی (کل کتاب به تفکیک فصول) حــــرفه و فــــن
شناخت حرفه و فن نوبت اول با پاسخخرداد 92 آزمون دیماه 92 
حرفه و فنحرفه و فنحرفه و فنقــــــرآن
قرآن خرداد 91 

سوال قرآن 3 -9 دیماه 92 قرآن نوبت اول قرآن دیماه 92 
قرآنآزمون قرآن(مفاهیم)قرآن
آمادگــــی دفاعــی

دیماه 91 آزمون خرداد 92 آزمون خرداد 91 با پاسخ (جدید)
درس اولدرس دومدرس سوم
درس اول آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس سوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس چهارم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس پنجم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس ششم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس هفتم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس هشتم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس نهم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس دهم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)سوالات تستی کتاب آمادگی دفاعی جدیدالتالیفآمادگی دفاعی
درس اول فصل دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)درس دوم فصل دوم آمادگی دفاعی(جدیدالتالیف)درس سوم فصل دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)
درس چهارم فصل دوم آمادگی دفاعی (جدیدالتالیف)آمادگی دفاعی


منبع:مدرسه نیوز
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات