تصویر ثابت

سوالات رشته علوم انسانی و معارف اسلامی سوم متوسطه - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

سوالات رشته علوم انسانی و معارف اسلامی سوم متوسطه

جامعه شناسی
سوالات جامعه شناسی دو 
بانک سوالات جامعه شناسی سوال امتحانی جامعه شناسی2-دیماه 90 
خرداد 92 (نمونه1)دیماه 91خرداد 92 (نمونه 2)
خرداد 92 (نمونه 3)خرداد 92 (نمونه 4)خرداد 92 (نمونه 5)


روان شناسی
سوالات تشریحی مربوط به فصل اول

فلسفه 
سوالات تشریحی
سوالات براساس امتحانات نهایی 

سوالات فرادانش
سوالات فلسفه با جواب 
سوالات تشریحی
نمونه سوالات تشریحی (نهایی) درس پنجم
نمونه سؤالات تستی از تمام کتاب 
سؤالات تشریحی از تمام کتاب 
نمونه سوالات تشریحی (نهایی) درس دوم 
نمونه سوالات تشریحی درس سوم
سوالات تشریحی درس چهارم 
سوالات تستی درس چهارم 
سوالات تستی درس پنجم 
نمونه سوالات تشریحی (نهایی) درس اول 
نمونه سوالات تستی درس اول 
سوالات تستی درس دوم
نمونه سوالات تستی درس سوم 
درسنامه درس پنجم 
درسنامه درس ششم 

درسنامه درس دوم 
درسنامه درس سوم 
درسنامه درس چهارم منطق
پرسش های تشریحی 
سوالات از تمام کتاب 

سوالات تستی درس 11 
سوالات تستی درس 13 
سوالات تشریحی از تمام کتاب 
سوالات تستی 
سوالات تستی درس 5 
سوالات تستی درس 6 
سوالات تشریحی درس دهم 
سوالات تشریحی درس دوازدهم
سوالات تشریحی درس 11و12و13 
سوالات تشریحی درس هفتم
سوالات تشریحی درس هشتم
سوالات تشریحی درس نهم 
 سوالات تشریحی درس سوم 
 سوالات تشریحی درس چهارم 
 سوالات تشریحی درس ششم 
سوالات تستی درس دهم 
سوالات تشریحی درس یکم 
سوالات تشریحی درس دوم 
سوالات منطق
سوالات تستی درس هشتم 
سوالات تستی درس نهم 
سوالات تستی درس چهارم 
 سوالات تستی درس ششم 
 سوالات تستی درس هفتم
سوالات تستی درس یکم 
سوالات تستی درس دوم 
سوالات تستی درس سوم 
درسنامه درس نهم 
درسنامه درس دهم 

درسنامه درس ششم 
درسنامه درس هفتم 
درسنامه درس هشتم 
درسنامه درس اول 
درسنامه درس سوم 
درسنامه درس چهارم 
ادبیات و زبان فارسی
درس های 12 تا 14 تاریخ ادبیات (جدید)


ادبیات فارسی-نوبت دومادبیات فارسی- پایانی نوبت اولادبیات فارسی
زبان فارسی- میانی نوبت دومزبان فارسی-پایانی نوبت اول
ریــــاضیــــات
سوالات ریاضی 

سوال تستی ریاضی سوم تجربیحسابان دیماه 92 آزمون ریاضی  
حسابان- پایانی نوبت اولهندسه-دیماه 90ریاضی3 -فنی
جبرواحتمال- دیماه 90مسائل ریاضی دوره متوسطه (ریاضی - هندسه - حسابان - جبر و احتمال) با پاسخ
تعلیـــــمات دینــــی (دین و زندگی)
دین و زندگی -پایانی نوبت اولپیک یادآور سوم انسانی پاسخ به سوالات دین و زندگی  
تاریـــــــخ
تاریختاریخ سوم- رشته ریاضیتاریخ سوم - فنی
تاریخ معاصرتاریخ-خرداد 92زبـــــان انگلیــســـی
درس دوم بر گرفته از 25 دوره امتحان نهاییسوالات بیش از 25 دوره امتحان نهایی زبان انگلیسی درس اولزبان انگلیسی 3-دیماه 92 
زبان انگلیسی-پایانی نوبت اولزبان انگلیسی- درس اولزبان انگلیسی- درس دوم
زبان انگلیسی- درس سومزبان انگلیسی- درس چهارمزبان انگلیسی- درس پنجم
زبان انگلیسی- درس ششمزبان تخصصی - فنیسوالات امتحانات نهایی سال سوم
سوالات امتحانی هماهنگ زبان انگلیسی سوم دبیرستان دیماه 91 -نوبت صبحسوالات امتحانی هماهنگ زبان انگلیسی سوم دبیرستان دیماه 91 -نوبت عصر
گروه علوم و معارف اسلامیدرس دین و زندگی (کلیه رشته های نظری)
درس زبان انگلیسی(کلیه رشته های نظری)
گروه علوم انسانی درس زبان فارسی تخصصی (انسانی و معارف اسلامی) درس فلسفه و منطق (انسانی و معارف اسلامی) 
درس ریاضی (انسانی و معارف اسلامی) درس ادبیات فارسی تخصصی (انسانی و معارف اسلامی) درس جامعه شناسی 2 (انسانی و معارف اسلامی) 
زبان آلمانی -دی 86زبان آلمانی-خرداد 87زبان آلمانی -شهریور 87
زبان آلمانی -دی87زبان آلمانی 3-شهریور91زبان فرانسه3-شهریور 91
منبع : مدرسه نیوز
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات