تصویر ثابت

سوالات رشته علوم تجربی سوم متوسطه - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

سوالات رشته علوم تجربی سوم متوسطه

دیماه 91سوالات زمین شناسی-دیماه90 سوالات فرادانشی (جدید)
ادبیات و زبان فارسی
سوال امتحانی درس زبان فارسی (سمپاد) 

ادبیات فارسی-نوبت دومادبیات فارسی- پایانی نوبت اولادبیات فارسی
زبان فارسی- میانی نوبت دومزبان فارسی-پایانی نوبت اول


ادامه سوالات در ادامه مطلب

 

 


فیـــــــــــزیــــــک
فیزیک 3 دیماه 92 

فیزیک - پایانی نوبت اولفیزیک - مبحث خازنهافیزیک - نوبت دیماه


ریــــاضیــــات
آزمون ریاضی نوبت اول- مجتمع آموزشی فجر استانبول آزمون ریاضی 3نوبت اول- مجتمع آموزشی 22 بهمن آنکارا
آزمون ریاضی3 نوبت اول- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستان آزمون ریاضی3 نوبت اول-مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان آزمون ریاضی3 نوبت اول - مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان
سوال تستی ریاضی سوم تجربیحسابان دیماه 92 آزمون ریاضی 3 منطقه 5 تهران
حسابان- پایانی نوبت اولهندسه-دیماه 90ریاضی3 -فنی
جبرواحتمال- دیماه 90مسائل ریاضی دوره متوسطه (ریاضی - هندسه - حسابان - جبر و احتمال) با پاسخزیــست شناسی
پاسخ مرحله دوم آزمون زیست شناسی نوبت عصر سال91 (جدید)


پاسخ مرحله دوم آزمون زیست شناسی نوبت صبح سال91 (جدید)
مرحله دوم آزمون زیست شناسی نوبت عصر سال91 (جدید)
مرحله اول آزمون زیست شناسی نوبت عصر سال 90 (جدید)
امتحان سراسری زیست شناسی و آز2 استان یزد- سوم تجربیمرحله اول آزمون زیست شناسی-نوبت صبح سال 90 (جدید)
مرحله دوم آزمون زیست شناسی نوبت صبح سال 91 (جدید)
نمونه سوالات تشریحی فصل اولنمونه سوالات تشریحی فصل دومنمونه سوالات تشریحی فصل سوم
نمونه سوالات تشریحی فصل چهارمنمونه سوالات تشریحی فصل پنجمنمونه سوالات تشریحی فصل ششم
نمونه سوالات تشریحی فصل هفتمنمونه سوالات تشریحی فصل هشتمنمونه سوالات تشریحی فصل نهم
نمونه سوالات تشریحی فصل دهمنمونه سوالات تشریحی فصل یازدهمنمونه سوالات تستی فصل اول
نمونه سوالات تستی فصل دومنمونه سوالات تستی فصل سومنمونه سوالات تستی فصل چهارم
نمونه سوالات تستی فصل پنجمنمونه سوالات تستی فصل ششمنمونه سوالات تستی فصل هفتم
نمونه سوالات تستی فصل هشتمنمونه سوالات تستی فصل نهمنمونه سوالات تستی فصل دهم
نمونه سوالات تستی فصل یازدهمتعلیـــــمات دینــی و عربی
آزمون عربی استعدادهای درخشان سال 92 (جدید)

دین و زندگی -پایانی نوبت اولپیک یادآور سوم انسانی پاسخ به سوالات دین و زندگی شیــــمــــــــی
سوالات فرادانشی شیمی-13 سوالات فرادانشی شیمی-14 آزمون بخش دوم 
سوالات فرادانشی10- جدول عامل های شیمیایی به ترتیب حق تقدم درنام گذاری آیوپاک سوالات فرادانشی شیمی-11 سوالات فرادانشی شیمی-12 
سوالات فرادانشی شیمی-7 سوالات فرادانشی شیمی-8 سوالات فرادانشی شیمی-9 
سوالات فرادانشی شیمی-4 سوالات فرادانشی شیمی-5سوالات فرادانشی شیمی-6 
شیمی 3 بخش 2و3 سوالات فرادانشی شیمی-1 سوالات فرادانشی شیمی-3 
شیمی 3دیماه 92 جواب پرسش شیمی بازسازی شده-پاییز 92شیمی3 دی 90 
سوالات شیمی3 بخش اولتمرین برای نوع واکنش ها همراه پاسخسوالات تستی و تشریحی بخش اول
آزمون بخش اول دبیرستان نمونه آیت ا... آملیآزمون بخش اول مرکز شهید بهشتی آملشیمی - پایانی نوبت اولتاریـــــــخ
تاریختاریخ سوم- رشته ریاضیتاریخ سوم - فنی
تاریخ معاصرتاریخ-خرداد 92زبـــــان انگلیــســـی
درس دوم بر گرفته از 25 دوره امتحان نهاییسوالات بیش از 25 دوره امتحان نهایی زبان انگلیسی درس اولزبان انگلیسی 3-دیماه 92 
زبان انگلیسی-پایانی نوبت اولزبان انگلیسی- درس اولزبان انگلیسی- درس دوم
زبان انگلیسی- درس سومزبان انگلیسی- درس چهارمزبان انگلیسی- درس پنجم
زبان انگلیسی- درس ششمزبان تخصصی - فنیسوالات امتحانات نهایی سال سوم

سوالات امتحانی هماهنگ زبان انگلیسی سوم دبیرستان دیماه 91 -نوبت صبحسوالات امتحانی هماهنگ زبان انگلیسی سوم دبیرستان دیماه 91 -نوبت عصردرس ریاضی 3
درس زمین شناسیدرس فیزیک 3 و آزمایشگاهدرس زیست شناسی و آزمایشگاه
درس شیمی 3 و آزمایشگاه ( ریاضی-تجربی)درس دین و زندگی (کلیه رشته های نظری)
درس زبان انگلیسی(کلیه رشته های نظری)
 درس ادبیات فارسی 3 (ریاضی-تجربی)درس زبان فارسی(ریاضی-تجربی) درس عربی 3 (ریاضی-تجربی) 
زبان آلمانی -دی 86زبان آلمانی-خرداد 87زبان آلمانی -شهریور 87
زبان آلمانی -دی87زبان آلمانی 3-شهریور91زبان فرانسه3-شهریور 91
منبع :مدرسه نیوز


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات