تصویر ثابت

نمونه سوالات دوم دبیرستان - نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

نمونه سوالات دبستان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دوم دبیرستانجامعه شناسی
نمونه سوالات جامعه شناسی 1 بانک سوالات جامعه شناسی آزمون جامعه شناسی 1 باپاسخ 
خرداد 92 (نمونه1)دیماه 91خرداد 92 (نمونه 2)
خرداد 92 (نمونه 3)خرداد 92 (نمونه 4)خرداد 92 (نمونه 5)ادبیات و زبان فارسی
ادبیات 2 دیماه 92 آزمون تاریخ ادبیات(انسانی) باپاسخ 
ادبیاتزبان فارسیادبیات فارسی-خرداد92
زبان فارسی 2-خرداد 92
جغرافیـــا 
جغرافی خرداد 92آزمون جغرافیای 1 (انسانی) با پاسخ فیـــــــــــزیــــــک
سوالات تکمیلی فصل 2 جزوه درسی فصل اول باتمرینهای تکمیلی 
نمونه سوال 
فصل اول و دوم
سوالات تستی فصل ۱ بردارهاو انداره گیری
آزمون جامع سوالات تستی فصل اولسوال فصل دوم 
فیزیکفیزیکفیزیک 2-خرداد 92ریــــاضیــــات
آزمون آمار نوبت اول- مجتمع آموزشی فجر استانبول 

آزمون ریاضی2 نوبت اول- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون دیفرانسیل نوبت اول- مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون آمارومدل سازی نوبت اول - مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان 
آزمون ریاضی2 نوبت اول -مجتمع آموزشی فجر استانبول  آزمون ریاضی2 نوبت اول- مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان ارمنستانآزمون ریاضی2 نوبت اول- مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان 
آزمون هندسه تیزهوشان آزمون هندسه تیزهوشان- علوم تجربی آزمون ریاضی خرداد 89 
آزمون مثلثات تیزهوشان تجربی آزمون آمار و مدلسازی (انسانی) با پاسخ  نمونه سوال آمار فرزانگان-ریاضی فیزیک 
پیک یادآور شماره2 (کلیه دروس)آمار دیماه 92ریاضی2 دیماه 92
هندسهآمارآمار و مدلسازی
ریاضیهندسهریاضی 2 - فنی
آمار و مدلسازیآمار و مدلسازی-خرداد92 ریاضی 2-خرداد 92اقتـــصاد
سوالات امتحانی دی ماه -طراح خانم مژگان مرتضویمسائل مربوط به توزیع درآمد و فقر سوالات امتحانی دی ماه با پاسخ-دبیرستان حیات 
مسائل مربوط به مالیات مسائل مربوط به شاخص توسعه انسانی مسائل مربوط به تورم
اقتصاد -طراح آقای وطن خواه سوالات دی ماه-طراح خانم زینب برازجانی مسائل مربوط به استهلاک و درآمد خالص ملی و درآمد سرانه
اقتصاد-طراح خانم هدا اقتصاد- طراح خانم آزادپرور اقتصاد-طراح خانم آزادپرور 
اقتصاد دیماه 92 آزمون اقتصاد(انسانی) با پاسخ کل سوالات درس اقتصاد با رعایت حیطه بندیزیــست شناسی
آزمون زیست و آزمایشگاه آزمون زیست شناسی 1 (جدید)آزمون پایانی اول (جدید)
سوالات تشریحی فصل اولسوالات تشریحی فصل دومسوالات تشریحی فصل سوم
سوالات تشریحی فصل چهارمسوالات تشریحی فصل پنجمسوالات تشریحی فصل ششم
سوالات تشریحی فصل هفتمسوالات تشریحی فصل هشتم نمونه سوالات تشریحی کلیه فصول
نمونه سوالات تشریحی کلیه فصولنمونه سوالات تستی فصل اولنمونه سوالات تستی فصل دوم
نمونه سوالات تستی فصل سومنمونه سوالات تستی فصل چهارمنمونه سوالات تستی فصل پنجم
نمونه سوالات تستی فصل ششمنمونه سوالات تستی فصل هفتمنمونه سوالات تستی فصل هشتمتعلیـــــمات دینــــی
دین و زندگی 2 دیماه 92 پاسخ به سوالات دین و زندگی 2 
سؤالات دین و زندگی درس 1 تا 8دین و زندگیدین و زندگی-خرداد92شیــــمــــــــی
سوال بخش چهارم 

سوالات شیمی دومشیمی- طراح فرشادی - دیماه کار در منزل بخش سه 
سوال ها و کلید آزمون شماره 2 از ابتدای بخش1 تا آرایش الکترونینمونه سوال شیمی 2سوالات شیمی قسمت 2
سوال تست و تشریحی بخش دومآزمون شیمی2 دیماه 92 با پاسخآزمون بخش اول تا اول مدل کوانتومی با پاسخ
سوالات تمام فصول شیمی و آزمایشگاهسوالات بخش اول شیمی2 
سوالات بخش اول شیمی2-قسمت دوم 
شیمی 2 فصل اولشیمیشیمی 2-خرداد 92
عربـــــــــی

آزمون عربی رشته انسانی استعدادهای درخشان سال 92 (جدید)


عربیعربی 2-خرداد 92آزمون عربی (انسانی) با پاسختاریـــخ
بانک سوالات تستی با پاسخ آزمون تاریخ ایران و جهان رشته انسانی استعدادهای درخشان سال 92(جدید)

تاریخ ایران و جهانتاریخ ادبیات ایران و جهان-دیماه 92آزمون تاریخ ایران و جهان (انسانی) با پاسخآمادگی دفاعــــی
آمادگی دفاعیآمادگی دفاعی-خرداد 92آمادگی دفاعی دیماه 92 زبـــــان انگلیــســـی
زبان انگلیسی 2 دیماه 92 

زبان انگلیسی-درس اولزبان انگلیسی-درس دومزبان انگلیسی-درس سوم
زبان انگلیسی-درس چهارمزبان انگلیسی-درس پنجمزبان انگلیسی-درس ششم
زبان انگلیسی-درس هفتمزبان انگلیسیزبان انگلیسی2-خرداد 92
کامپــــیوتـــر
سیستم عاملسیستم عامل- عملی


سوالات امتحانات نهایی سال دوم

ادبیات فارسی-شهریور 89زبان انگلیسی2-نوبت عصرشهریور91زبان انگلیسی2-شهریور91
زبان انگلیسی2


منبع : مدرسه نیوز

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
X بستن تبلیغات